به وبلاگ فیزیوتراپی خوش آمدید فیزیوتراپی (Physical Therapy) - عضله لاتیسموس دورسی
فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار،مفاصل،استخوان،درد،فیزیوتراپی،عضلات،اعصاب،سکته مغزی،کمردرد،درد زانو،شانه

عضلات نزدیک کننده شانه (عضلات اداکتور شانه) عبارتنداز:

*عضله سینه ای بزرگ (پکتورالیس ماژور)

*عضله پهن پشتی (لاتیسموس دورسی)

*گرد بزرگ (ترس ماژور)

 

تصاویر زیر:

 

 

 

مطالب مرتبط:

عضلات خم کننده شانه (Shoulder flexor muscles) - دوشنبه نوزدهم تیر 1391
عضلات راست کننده شانه (Shoulder extensor muscles) - دوشنبه نوزدهم تیر 1391
عضلات دور کننده شانه (Shoulder abductor muscles) - چهارشنبه بیست و یکم تیر 1391
عضلات چرخاننده خارجی شانه (Shoulder external rotator muscles) - چهارشنبه بیست و یکم تیر 1391
عضلات چرخاننده داخلی شانه (Shoulder internal rotator muscles) - چهارشنبه بیست و یکم تیر 1391
عضلات عقب برنده شانه (Shoulder retractor muscles) - پنجشنبه بیست و دوم تیر 1391
عضله جلو برنده شانه (Shoulder protractor muscle) - پنجشنبه بیست و دوم تیر 1391
عضلات بالا برنده شانه (Shoulder elevator muscles) - پنجشنبه بیست و دوم تیر


برچسب‌ها: عضلات اندام فوقانی, عضله پکتورالیس ماژور, آناتومی شانه, عضلات نزدیک کننده شانه, عضله لاتیسموس دورسی
نوشته شده توسط فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار در ساعت 0:54 | لینک  | 

عضلات راست کننده شانه (عضلات اکستنسور شانه) عبارتنداز:

*عضله دالی (دلتویید)

*عضله پهن پشتی (لاتیسموس دورسی)

*عضله گرد بزرگ (ترس ماژور)

*عضله سه سر بازویی (تریسپس یا تریسپس براکئی)

*عضله گرد کوچک (ترس مینور)

 

تصویر زیر:

 

منبع تصویر:http://www.bcnlp.ac.th

مطالب مرتبط:

عضلات خم کننده شانه (Shoulder flexor muscles) - دوشنبه نوزدهم تیر 1391
عضلات نزدیک کننده شانه (Shoulder adductor muscles) - چهارشنبه بیست و یکم تیر 1391
عضلات دور کننده شانه (Shoulder abductor muscles) - چهارشنبه بیست و یکم تیر 1391
عضلات چرخاننده خارجی شانه (Shoulder external rotator muscles) - چهارشنبه بیست و یکم تیر 1391
عضلات چرخاننده داخلی شانه (Shoulder internal rotator muscles) - چهارشنبه بیست و یکم تیر 1391
عضلات عقب برنده شانه (Shoulder retractor muscles) - پنجشنبه بیست و دوم تیر 1391
عضله جلو برنده شانه (Shoulder protractor muscle) - پنجشنبه بیست و دوم تیر 1391
عضلات بالا برنده شانه (Shoulder elevator muscles) - پنجشنبه بیست و دوم تیر


برچسب‌ها: عضلات اندام فوقانی, عضله لاتیسموس دورسی, آناتومی شانه, عضلات صاف کننده مفصل شانه, عضله دلتوئید
نوشته شده توسط فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار در ساعت 1:5 | لینک  |