فیزیوتراپی (Physiotherapy)

فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار،فیزیوتراپی برای بهبود حرکت،درد،اختلالات حرکتی،شناخت و سلامت

عضلات نزدیک کننده شانه (Shoulder adductor muscles)

 

تصویر و ابتدا-انتهای عضلات اندام های فوقانی و تحتانی(روی همین متن کلیک نمایید) 

 

عضلات نزدیک کننده شانه (عضلات اداکتور شانه) عبارتنداز:

*عضله سینه ای بزرگ (پکتورالیس ماژور)

*عضله پهن پشتی (لاتیسموس دورسی)

*گرد بزرگ (ترس ماژور)

 

عضله لاتیسموس دورسی در تصویر زیر: 

 

 

عضلات پکتورالیس ماژور و مینور در شکل زیر:

 

 

 

مطالب مرتبط:

عضلات خم کننده شانه (Shoulder flexor muscles) - دوشنبه نوزدهم تیر 1391
عضلات راست کننده شانه (Shoulder extensor muscles) - دوشنبه نوزدهم تیر 1391
عضلات دور کننده شانه (Shoulder abductor muscles) - چهارشنبه بیست و یکم تیر 1391
عضلات چرخاننده خارجی شانه (Shoulder external rotator muscles) - چهارشنبه بیست و یکم تیر 1391
عضلات چرخاننده داخلی شانه (Shoulder internal rotator muscles) - چهارشنبه بیست و یکم تیر 1391
عضلات عقب برنده شانه (Shoulder retractor muscles) - پنجشنبه بیست و دوم تیر 1391
عضله جلو برنده شانه (Shoulder protractor muscle) - پنجشنبه بیست و دوم تیر 1391
عضلات بالا برنده شانه (Shoulder elevator muscles) - پنجشنبه بیست و دوم تیر


برچسب‌ها: عضلات اندام فوقانی, عضله پکتورالیس ماژور, آناتومی شانه, عضلات نزدیک کننده شانه, عضله لاتیسموس دورسی
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۹۱ساعت 0:54  توسط فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار  | 

عضلات راست کننده شانه (Shoulder extensor muscles)

 

تصویر و ابتدا-انتهای عضلات اندام های فوقانی و تحتانی(روی همین متن کلیک نمایید) 

 

 

عضلات راست کننده شانه (عضلات اکستنسور شانه) عبارتنداز:

*عضله دالی (دلتویید)

*عضله پهن پشتی (لاتیسموس دورسی)

*عضله گرد بزرگ (ترس ماژور)

*عضله سه سر بازویی (تریسپس یا تریسپس براکئی)

*عضله گرد کوچک (ترس مینور)

 

مطالب مرتبط:

عضلات خم کننده شانه (Shoulder flexor muscles) - دوشنبه نوزدهم تیر 1391
عضلات نزدیک کننده شانه (Shoulder adductor muscles) - چهارشنبه بیست و یکم تیر 1391
عضلات دور کننده شانه (Shoulder abductor muscles) - چهارشنبه بیست و یکم تیر 1391
عضلات چرخاننده خارجی شانه (Shoulder external rotator muscles) - چهارشنبه بیست و یکم تیر 1391
عضلات چرخاننده داخلی شانه (Shoulder internal rotator muscles) - چهارشنبه بیست و یکم تیر 1391
عضلات عقب برنده شانه (Shoulder retractor muscles) - پنجشنبه بیست و دوم تیر 1391
عضله جلو برنده شانه (Shoulder protractor muscle) - پنجشنبه بیست و دوم تیر 1391
عضلات بالا برنده شانه (Shoulder elevator muscles) - پنجشنبه بیست و دوم تیر


برچسب‌ها: عضلات اندام فوقانی, عضله لاتیسموس دورسی, آناتومی شانه, عضلات صاف کننده مفصل شانه, عضله دلتوئید
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۱ساعت 1:5  توسط فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار  |