فیزیوتراپی (Physiotherapy)

فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار،فیزیوتراپی برای بهبود حرکت،درد،اختلالات حرکتی،شناخت و سلامت

دستگاه تنفسی (Respiratory system)

 

دستگاه تنفس

 

دستگاه تنفسی یا سیستم تنفسی شامل قسمت هایی از بدن است که در عمل تنفس نقش دارند. ازطریق عمل تنفس (فرآیند تنفس)، سلول های بافت های مختلف بدن به اکسیژن (O2) لازم جهت ایجاد انرژی دسترسی پیدا می کنند و همچنین فرآیند تنفس به دفع دی اکسید کربن (Co2) از بدن می انجامد. مسیر جریان هوا از ناحیه پرفشار به ناحیه کم فشار است. به هنگام دم، این مسیر از محیط به سمت ریه ها و در زمان بازدم، از ریه ها به طرف محیط است.

ریه ها (شش ها) نقش مهمی در فرآیند تنفس دارند، به نحوی که خون دارای دی اکسید کربن که از راه شریان ریوی از بطن راست به ریه ها می رود، تصفیه شده و درعوض، اکسیژن لازم برای بافت ها ازطریق وریدهای ریوی (چهار ورید) به دهلیز چپ بر می گردد.

 

تصویر سیستم تنفسی:

 

 

بخش های دستگاه تنفسی

دستگاه تنفس شامل راه های تنفسی و ریه ها است. راه تنفسی را می توان به دو قسمت تقسیم کرد:

*راه تنفسی فوقانی

*راه تنفسی تحتانی

 

راه تنفسی فوقانی

قسمت هایی که راه تنفسی فوقانی را تشکیل می دهند عبارتنداز:

*حفرات بینی

*حلق

*حنجره

بینی و حلق علاوه بر گرم و مرطوب کردن هوا، باعث تصفیه آن می گردند. تنفس در افراد بزرگسال بیشتر از راه بینی است (حدود 85 درصد). در مرحله بعد، جریان هوا وارد حنجره می شود که این بخش دارای عضلات و غضروف های بسیاری است. هوا از حنجره به اولین قسمت راه تنفسی تحتانی یعنی تراشه (نای) انتقال می یابد. به زمان بلع یا استفراغ، قسمت فوقانی حنجره به واسطه اپی گلوت بسته می گردد تا از ورود غذا و مواد زائد به درون سیستم تنفسی جلوگیری گردد. به هنگام ورود هوا از حنجره به نای، دمای آن 37 درجه و رطوبت به میزان 100 درصد است. همچنین در این مرحله، هوا از ذراتی با قطر بیشتر از 10 میکروگرم تصفیه شده است.

 

راه تنفسی تحتانی

راه تنفسی تحتانی به ترتیب شامل قسمت های زیر است:

*نای یا تراشه (Trachea)

*نایژه یا برونش اصلی راست و چپ (Right and left principal bronchus)

*پنج نایژه یا برونش لوبار

*چندین نایژه یا برونش سگمنتال و ساب سگمنتال

*نایژک ها یا برونشیول ها که به برونشیول انتهایی، تنفسی و تنفسی انتهایی تقسیم می شوند. هر برونشیول تنفسی انتهایی (Terminal respiratory bronchiole) تعدادی از مجاری بنام مجاری آلوئولار را ایجاد می کند.

*مجاری آلوئولار یا حبابی (Alveolar ducts) که هر یک چند شاخه اتریوم یا دهلیز (Atrium) را به وجود می آورند و هر اتریوم خود چند کیسه هوایی (Air sac or Alveolar sac) را ایجاد می کند. هر کیسه هوایی از چند حبابچه (Alveoli) یا آسینی (Acini) تشکیل می گردد.

 

نای یا تراشه (Trachea)

نای در بزرگسالان لوله ای به طول ده الی دوازده سانتی متر بوده که دارای خاصیت ارتجاعی است. وجود غضروف های حلقوی ناکامل (تقریبا دایره ای) متعدد در مسیر نای، مانع از روی هم خوابیدن آن می گردد و درنتیجه مسیر نای همیشه باز می ماند. تراشه در سطح کارینا (Carina) به دو برونش اصلی راست و چپ تقسیم می گردد. چون برونش اصلی راست در امتداد تراشه قرار دارد، بنابراین اجسام خارجی آسپیره شده تمایل بیشتری در طرف راست دارند.

 

برونش ها یا نایژه ها (Bronchi) و برونشیول ها یا نایژک ها (Bronchioles)

تقسیماتی از مجاری هوایی که بین نای و برونشیول ها قرار می گیرند، برونش نامیده می شوند. برونش ها همانند نای دارای حلقه های غضروفی هستند. گسترش تیغه های غضروفی به تدریج از نای به برونش ها کاهش می یابد. برونشیول ها قطری کمتر از یک میلی متر داشته و فاقد غضروف هستند. جدار برونشیول ها تقریبا به طور کامل از ماهیچه صاف تشکیل شده است (به غیراز انتهایی ترین برونشیول ها که فقط حاوی چند ماهیچه صاف هستند). عواملی که در کنترل عضلات صاف برونشیول ها نقش دارند و مواردی که این کنترل را به هم می زنند، جهت درک عملکرد سیستم تنفسی و یا شناخت اثرات برخی از بیماری های تنفسی بر برونشیول ها مهم هستند.

 

عوامل تنگی و شلی برونشیول ها

سیستم عصبی پاراسمپاتیک ازطریق عصب واگ با ترشح استیل کولین می توانند باعث تنگی خفیف تا متوسط برونشیول ها گردند. همچنین هیستامین و ماده با واکنش آهسته آنافیلاکسی، در تنگی برونشیول ها نقش دارند (مثلا به دنبال آسم آلرژیک).

اپی نفرین و نوراپی نفرین که از غدد فوق کلیوی به هنگام تحریکات سمپاتیکی تولید می شوند، منجربه شلی برونشیول ها می گردند و از انسداد آنها جلوگیری می کنند.

 

ریه یا شش (Lung)

ریه راست و چپ دو قسمت اصلی دستگاه تنفس هستند که اجزای مهم آن شامل بسیاری از بخش های راه تنفسی تحتانی (یعنی برونش ها برونشیول ها و آلوئول ها) است. ریه ها دارای خاصیت ارتجاعی بوده که این ویژگی می تواند به هنگام بازدم به تخلیه هوا از ریه ها کمک نماید. هر یک از ریه ها توسط پرده جنب (پلورا) احاطه می گردد. بین دو ریه میان سینه یا مدیاستینوم (Mediastinum) جای می گیرد که محتوی قلب، عروق، مری (ازوفاگوس)، نای همراه با دو شاخه اصلی آن، اعصاب فرنیک و واگ و همچنین مجرای سینه ای (توراسیک) است.

 

پرده جنب یا پلورا (Pleura)

پرده جنب غشایی ظریف و سروزی و دولایه ای حاوی کمی مایع بوده که هر یک از ریه ها را دربر می گیرد. فشار پرده جنب منفی بوده و درنتیجه از روی هم خوابیدن بافت ریه جلوگیری می کند. پارگی پرده جنب باعث جمع شدن ریه و ازکار افتادن آن می گردد. بنابراین، برای باز ماندن بافت ریه، وجود پرده جنب جهت ایجاد فشار منفی ضروری است.

پرده جنب خود شامل دو لایه است:

*لایه احشایی یا پلورای ویسرال (Visceral pleura) که به آن پلورای ریوی (Pulmonary pleura) نیز گفته می شود.

*لایه جداری یا پلورای پاریتال (Parital pleura)

 

تصویر لایه های پلورا:

 

 

این دو لایه در ناحیه ناف ریه به یکدیگر می پیوندند. دو حفره پلورال راست و چپ با یکدیگر ارتباطی ندارند. پلورای ویسرال و پاریتال فضایی را به وجود می آورند که به آن حفره پلورال (Pleural cavity) می گویند. این حفره حاوی مایع جنب است که فشار منفی آن باعث باز ماندن ریه ها می گردد. درصورت عدم فشار منفی پرده جنب، خاصیت ارتجاعی بافت ریه منجربه جمع شدگی ریه می گردد.

فشار بین دو لایه جنب همیشه کمتر از فشار اتمسفر است و به هنگام دم که با افزایش حجم قفسه سینه همراه است، فشار جنب و مجاری هوایی کاهش می یابد و هوا به درون ریه ها کشیده می شود.

 

دم و بازدم

عمل دم که باعث ورود هوا از اتمسفر به درون ریه می گردد، ازطریق عضلات تنفسی خاصی صورت می گیرد. ماهیچه دیافراگم که توسط عصب فرنیک (C3-C4-C5) عصب دهی می شود، مهمترین ماهیچه تنفسی است. این عضله در دم آرام نقش دارد. انقباض عضله دیافراگم همراه با خروج از حالت گنبدی شکل و حرکت رو به پایین بوده و درنتیجه محتویات شکم نیز به طرف پایین رانده می شوند. عمل عضله دیافراگم درنهایت باعث افزایش حجم قفسه سینه شده و به علت کاهش فشار مجاری هوایی نسبت به اتمسفر، هوا به درون ریه ها انتقال می یابد.

عضلات دیگری که غیراز ماهیچه دیافراگم در عمل دم نقش دارند عبارتنداز:

*اسکالن

*بین دنده ای خارجی

*استرنوکلیدوماستوئید

*پکتورالیس مینور و ماژور

*تراپزیوس فوقانی

*ساب کلاویوس

 

عضلات تنفسی در شکل زیر:

 

 

 

عمل بازدم برخلاف عمل دم غیرفعال بوده و بدون نیاز به عضلات تنفسی انجام می گیرد. دو عامل در عمل بازدم که مرحله خروج هوا به اتمسفر است نقش دارند:

*خاصیت ارتجاعی ریه ها

*وزن قفسه سینه

درصورت نیاز به افزایش تهویه است که عضلات فرعی تنفسی (کمک تنفسی) وارد عمل می شوند (مثلا به هنگام تنفس عمیق و قوی). در بازدم آرام یا عادی عضله خاصی فعال نیست، ولی به هنگام بازدم عمیق، ماهیچه های زیر ممکن است نقش داشته باشند:

*بین دنده ای داخلی

*مستقیم شکمی (رکتوس ابدومینوس)

*عرضی شکمی (ترنسورس ابدومینوس)

*مایل داخلی و خارجی (اینترنال و اکسترنال اوبلیک)

تهیه و تنظیم: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

منابع

*شادان، فرخ.ترجمه: فيزيولوژى پزشكى پرفسور آرتورگايتون. جلد دوم، انتشارات شركت سهامى چهر.

*سخائی، حمیدرضا. مبانی طب سسیل (بیماری های دستگاه تنفس). مرکز نشر اشارت.

*اعتمادی، ملیحه و همکاران. فیزیوتراپی در بیماری های تنفسی. انتشارات قلم علم. سال 1389

*برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.تحت نظارت:دکتر حسن عشایری.با همکاری:دکتر مسیب برزکار.چاپ اول.بهار ۱۳۸۵.شابک 8-7688-06-964

*میرزاده، صادق و همکاران. مبانی طب داخلی سسیل 1997. چاپ دوم. نشر اشتیاق.

*Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6

منابع تصویر:

http://www.teachpe.com

http://img.tfd.com/

http://concept2.co.uk/

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ مجاز است.

مطالب مرتبط

فیزیوتراپی تنفسی

 
 

-----------------------------------

مقالات فیزیوتراپی 

مقالات استخوان شناسی

مقالات آناتومی اندام فوقانی

مقالات آناتومی اندام تحتانی

مقالات آناتومی ستون فقرات

مقالات حرکت شناسی (کینزیولوژی)

مقالات سیستم عضلانی-اسکلتی، بیماری ها و اختلالات مربوطه

مقالات شکستگی استخوانها و جراحی های ارتوپدی

مقالات روماتولوژی (شامل اصطلاحات،اختلالات و بیماریهای روماتیسمی و روماتیسم خارج مفصلی)

مقاله های دستگاه عصبی مرکزی و محیطی (cns & pns)

مقالات سیستم عصبی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقالات سیستم تنفسی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقاله های سیستم حسی، درد و موضوعات آن

مقالات سیستم عروقی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مروری بر آناتومی سیستم عصبی، عضلانی و اسکلتی ازطریق تصاویر 

اخبار کنگره ها و سمینارهای فیزیوتراپی 

مهمترین اخبار دکترای حرفه ای فیزیوتراپی

مطالب و موضوعات متفرقه (مقالاتی درباره فشار خون، دیابت، بیوفیزیک، رادیولوژی،فیزیولوژی و تست خون، برخی از بیماری ها و...)

مقالات ورزش و تغذیه (شامل موضوعات تحرک و فعالیت بدنی،تغذیه صحیح،چاقی،اضافه وزن،کنترل وزن و غیروه)

مقالات قلب و عروق (شامل مفاهیم، اختلالات و مقاله های آموزشی)


طبقه بندی مطالب بر اساس ناحیه بدن

مقالات ستون فقرات

مقالات شانه

مقالات آرنج

مقالات مچ و انگشتان دست

مقالات لگن، مفصل هیپ و ناحیه ران

مقالات زانو

مقالات مچ پا و پا 

مقالات سیستم عصبی (cns & pns)


برچسب‌ها: فیزیوتراپی, فیزیوتراپی تنفسیی, ریه ها, عضلات تنفسی, شش
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 1:24  توسط فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار  | 

دستگاه اسکلتی (Skeletal system)

دستگاه اسکلتی یا سیستم اسکلتی (Skeletal system) از مجموعه استخوان ها و مفاصل تشکیل می گردد که ازطریق عضلات اسکتی یا ماهیچه های مخطط در اعمال حرکتی دخالت می کنند. وظایف مهم سیستم اسکلتی در موجوداتی چون انسان عبارتنداز:

*محافظت از قسمت هایی چون مغز و اندام های داخلی

*افزایش ثبات و حمایت بدنی

*تسهیل حرکات به واسطه مفاصل که با کمک عضلات صورت می گیرد.

*سیستم اسکلتی به عنوان یک دستگاه اهرمی در حرکات نقش دارد که بیشتر در ارتباط با استخوان های بلند است. در این دستگاه، مفاصل به عنوان محور اهرم ها محسوب می گردند.

*تشکیل سلول خونی یا خونسازی (Hematopoiesis)

*هموستاز مواد معدنی (Mineral homeostasis)

*ذخیره چربی و مواد معدنیانواع استخوان بر اساس شکل (طبقه بندی عمومی استخوان ها)

ازنظر شکل می توان استخوان ها را به پنج گروه تقسیم کرد:

*استخوان های دراز مانند استخوان های ران، بازو و ساق پا

*استخوان های کوتاه ازفبیل استخوان های مچ دست و پا

*استخوان های پهن همانند استخوان های هیپ (بی نام) و اسکاپولا (کتف)

*استخوان های نامنظم که شکل معینی ندارند مثل مهره ها و استخوان خاجی (ساکروم)

*استخوان های سزاموئید (کنجدی) مانند کشکک

مفاصل (Joints)

مفصل ناحیه ای است که استخوان ها به یکدیگر متصل می گردند. مفاصل بدن به سه گروه اصلی تقسیم می شوند:

*مفاصل ثابت یا لیفی (فیبروز)

*مفاصل نیمه متحرک یا غضروفی (کارتیلاژنوس)

*مفاصل متحرک (سینوویال)

استخوان بندی (اسکلت) انسان

یک فرد بزرگسال دارای 206 استخوان است که اسکلت انسان را به وجود می آورند. اسکلت بندی در انسان از دو قسمت تشکیل می گردد:

*اسکلت محوری (Axial skeleton)

*اسکلت اندام ها (Appendicular skeleton)


اسکلت محوری شامل 80 استخوان است:

*استخوان های جمجمه (22 تا)

*استخوان لامی (هیوئید)

*استخوان های ستون فقرات (26 مهره)

*دنده ها (12 جفت)

*استخوان های گوش میانی (3 جفت)

*استخوان جناغ (استرنوم)

استخوان های جمجمه

جمجمه از 22 استخوان تشکیل شده است که شامل استخوان های کاسه سر (8 تا) و استخوان های صورت (14 تا) است.

استخوان های ستون فقرات

ستون مهره ها در یک فرد بالغ دارای 26 استخوان است:

فقرات گردنی (7 استخوان)- فقرات پشتی (12 استخوان)- فقرات کمری (5 استخوان)- استخوان خاجی (ساکروم که در فرد نابالغ شامل 5 مهره است)- استخوان دنبالچه (کوکسیکس که در فرد نابالغ دارای 4 مهره است)

اسکلت اندام ها شامل 126 استخوان است که 64 استخوان مربوط به اندام های فوقانی بوده و 62 استخوان در ارتباط با اندام های تحتانی است.

استخوان های اندام فوقانی

این استخوان ها در هر طرف 32 عدد بوده که عبارتنداز:

*کتف (اسکاپولا)-ترقوه (کلاویکولا)- بازو (هومروس)- ساق دست یا ساعد (رادیوس و اولنا)- استخوان های مچ دست (8 استخوان)- استخوان های کف دست (5 استخوان)- استخوان های انگشت (14 استخوان)

استخوان های اندام تحتانی

در هر طرف شامل 31 استخوان به صورت ذیل است:

*بی نام (هیپ یا استخوان لگن)- ران (فمور)- کشکک (پاتلا)- ساق (تیبیا و فیبولا یا درشت نی و نازک نی)- مچ پا (7 استخوان)- کف پا (5 استخوان)- استخوان های انگشت (14 استخوان)

مطالب مرتبط:

مفصل چیست

مفصل ثابت (Fixed joint)

مفاصل غضروفی (Cartilaginous joints)

مفاصل سینویال ( Synovial joints)

کپسول مفصلی (Articular capsule)

استخوان های جمجمه (Skull bones)

استخوان های مچ پا (Tarsal bones)

استخوان های مچ دست (Carpal bones)

منابع
*Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
http://webschoolsolutions.com/patts/systems/skeleton.htm#axial

منبع تصویر:
http://www.firefara.org/

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است


برچسب‌ها: سیستم اسکلتی, انواع استخوان, مفاصل, استخوان بندی, اسکلت محوری
+ نوشته شده در  جمعه هشتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 22:30  توسط فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار  | 

استخوان های جمجمه (Skull bones)

جمجمه از 22 استخوان تشکیل می گردد که این تعداد غیراز 3 جفت استخوان گوش میانی است.

استخوان های جمجمه را به دو گروه تقسیم می کنند:

*استخوان های کاسه سر( کالواریا) (Calvarial bones)

*استخوان های صورت (Facial bones)

جهت مشاهده استخوان های جمجمه
اینجا کلیک (Click) کنید.

کاسه سر (کالواریا یا کالواریوم) از 8 استخوان تشکیل می گردد که عبارتنداز:

*یک استخوان پیشانی (فرونتال)

*یک استخوان پس سری (اکسیپیتال)

*یک استخوان پرویزنی (اتموئید)

*یک استخوان شب پره ای (اسفنوئید)

*دو استخوان گیجگاهی (تمپورال)

*دو استخوان آهیانه ای (پاریتال)اسکلت صورت (Facial skeleton) از 14 استخوان ساخته شده که عبارتنداز:

*یک استخوان فک تحتانی (مندیبل)

*یک استخوان تیغه ای (ومر)

*دو استخوان فک بالایی (ماگزیلاری)

*دو استخوان کامی (پالاتین)

*دو استخوان بینی (نازال)

*دو استخوان اشکی (لاکریمال)

*دو استخوان گونه ای (زیگوماتیک)

*دو شاخک تحتانی بینی (Inferior nasal concha)

منبع تصویر:
http://www.nature.com/

مطالب مرتبط:

مفصل چیست

مفصل ثابت (Fixed joint)

مفاصل غضروفی (Cartilaginous joints)

مفاصل سینویال ( Synovial joints)

کپسول مفصلی (Articular capsule)

دستگاه اسکلتی (Skeletal system)

استخوان های مچ پا (Tarsal bones)

استخوان های مچ دست (Carpal bones)


برچسب‌ها: جمجمه, کاسه سر, استخوان های صورت, کالواریا, اسکلت صورت
+ نوشته شده در  جمعه هشتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 11:42  توسط فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار  | 

استخوان های تارسال (Tarsal bones)

تارسوس (Tarsus) از هفت استخوان کوتاه تشکیل می گردد که در دو ردیف فوقانی (پروگزیمال) و تحتانی (دیستال) قرار می گیرند.

استخوان های ردیف فوقانی:

*قاپ (تالوس)

*پاشنه (کالکانئوس)

تصویر استخوان های تارسال در سه نمای قدامی، داخلی  و خارجی:

استخوان های ردیف تحتانی:

*ناوی (ناویکولار)

*سه استخوان میخی (کانئیفورم) داخلی، میانی و خارجی

*مکعبی (کوبوئید)

منبع تصویر:
http://www.orthopediatrics.com/

مطالب مرتبط:

مفصل چیست

مچ پا (Ankle)

مفصل ثابت (Fixed joint)

مفاصل غضروفی (Cartilaginous joints)

مفاصل سینویال ( Synovial joints)

کپسول مفصلی (Articular capsule)

دستگاه اسکلتی (Skeletal system)

استخوان های جمجمه (Skull bones)

استخوان های کارپال (Carpal bones)


برچسب‌ها: مچ پا, تالوس, کالکانئوس, کوبوئید, ناویکولار
+ نوشته شده در  جمعه هشتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 6:29  توسط فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار  | 

استخوان های کارپال (Carpal bones)

کارپوس (Carpus) شامل 8 استخوان است که در دو ردیف فوقانی و تحتانی قرار می گیرند:

استخوان های ردیف فوقانی (پروگزیمال) از سمت خارج به داخل عبارتنداز:

*ناوی (اسکافوئید)

*هلالی (لونیت)

*هرمی (تریکتروم)

*نخودی (پیزیفورم) که یک استخوان سزاموموئید محسوب می شود.

تصویر زیر:

استخوان های
ردیف تحتانی (دیستال) از سمت خارج به داخل عبارتنداز:

*ذوزنقه (تراپزیوم)

*شبه ذوزنقه (تراپزوئید)

*استخوان بزرگ کله مانند بنام کاپیتیت (Capitate)

*چنگکی (همیت)

در  تصویر زیر به رباط کارپال عرضی (Transverse carpal ligament), مجرای مچ دستی و عناصر مجرا توجه نمایید:


منبع تصویر:
http://www.physioweb.org/

http://www.eorthopod.com/

مطالب مرتبط:

مفصل چیست

مفصل ثابت (Fixed joint)

مفاصل غضروفی (Cartilaginous joints)

مفاصل سینویال ( Synovial joints)

کپسول مفصلی (Articular capsule) 

دستگاه اسکلتی (Skeletal system)

استخوان های جمجمه (Skull bones)

استخوان های تارسال (Tarsal bones)


برچسب‌ها: مچ دست, اسکافوئید, لونیت, استخوان های مچ دست, پیزیفورم و تریکتروم
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 14:52  توسط فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار  | 

فیزیوتراپی در جراحی ها

 

 فیزیوتراپی در جراحی ها

فیزیوتراپی (Physiotherapy) عبارت است از درمان فیزیکی یا جسمی که توسط فیزیوتراپیست انجام می گیرد. فیزیوتراپیست ازطریق عوامل فیزیکی و مکانیکی، کاربرد تکنیک های خاص و تمرینات طبی با آگاهی از آناتومی عضلات و مفاصل، فیزیولوژی اعصاب، حرکت شناسی و الکتروتراپی به درمان بیماری ها و اختلالات عصبی-عضلانی-اسکلتی (نوروماسکولواسکلتال) می پردازد.

مهمترین عوامل فیزیکی و مکانیکی، تکنیک ها و روش ها در درمان توسط فیزیوتراپیست ها عبارتنداز:

# گرما

# سرما

# جریان های الکتریکی با فرکانس پایین (مانند تنس، فارادیک و اینترفرنشیال)

# عوامل الکترومغناطیسی (مانند مادون قرمز، ماورای بنفش، لیزر و دیاترمی)

# امواج ماورای صوتی

# ماساژ

# آب

# حرکات مفصلی

# کشش

# تمرینات طبی

# تمرینات ویژه ورزشکاران حرفه ای

 

 

اهداف فیزیوتراپی

با توجه به اینکه فیزیوتراپی در بسیاری از اختلالات و بیماری های دستگاه عصبی-عضلانی-اسکلتی (Neuromusculoskeletal system) کاربرد دارد، اهداف فیزیوتراپی با توجه به نوع بیماری یا اختلال زمینه ای متفاوت است.

به طورکلی اهداف فیزیوتراپی ممکن است درارتباط با موارد زیر باشد:

# کاهش دردهای عضلانی و مفصلی

# کاهش اسپاسم عضلانی

# کاهش التهاب و تورم

# تسریع در پروسه ترمیم بافتی

# بهبود دامنه حرکتی (ROM) مفاصل

# جلوگیری از ضعف و آتروفی عضلانی

# تقویت عضلات

# افزایش انعطاف پذیری

# بهبود کنترل حرکتی (Motor control) ازطریق افزایش تعادل، هماهنگی و آموزش برنامه هایی جهت ایجاد مهارت های حرکتی

# استقلال هرچه سریع تر بیمار جهت برگشت به فعالیت های روزمره

# پیشگیری از آسیب مجدد ازطریق آموزش به بیمار، خانواده و جامعه

# بهبود فعالیت دستگاه تنفسی

# افزایش کارایی دستگاه قلبی-عروقی

# حمایت های روحی، تقویت اراده و افزایش انگیزه

بخش های فیزیوتراپی

یک مرکز فیزیوتراپی می تواند شامل دو یا سه بخش زیر باشد:

# بخش الکتروتراپی

# بخش تمرین درمانی (مکانوتراپی)

# بخش آب درمانی (هیدروتراپی)

کاربردهای فیزیوتراپی

# فیزیوتراپی در ارتوپدی

# فیزیوتراپی در بیماری ها و اختلالات دستگاه عصبی مرکزی (CNS)

# فیزیوتراپی در بیماری ها و اختلالات دستگاه عصبی محیطی (PNS)

# فیزیوتراپی در میوپاتی ها و گروه میاستنی

# فیزیوتراپی در بیماری های روماتیسمی

# فیزیوتراپی در بیماری های تنفسی

# فیزیوتراپی در بیماری های قلبی-عروقی

# فیزیوتراپی در سوختگی ها

# فیزیوتراپی در جراحی ها

# فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی

# فیزیوتراپی در مشکلات زنان و زایمان

# فیزیوتراپی در اطفال و کودکان

فیزیوتراپی در جراحی ها

از مهمترین اهداف فیزیوتراپی در جراحی ها، جلوگیری از عوارض پس از عمل و بستری شدن و همچنین برگشت سریع تر بیمار به فعالیت های روزمره است.

بعضی از مواردی که پس از عمل جراحی نیاز به فیزیوتراپی دارند شامل:

*آرتروپلاستی (تعویض مفصل)

*جراحی های ترمیمی اعصاب محیطی

*جراحی های قفسه سینه و ریه

*جراحی های ترمیمی تاندون ها

*جراحی به دنبال شکستگی ها و دررفتگی ها

*جراحی به علت تومورهای سیستم عصبی

*آمپوتاسیون (قطع عضو)

*جراحی های نواحی فک و صورت

*جراحی های قلب و عروق

                                                 فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ یا لینک آن مجاز است

مطالب مرتبط

مقالات سیستم عضلانی-اسکلتی، بیماری ها و اختلالات مربوطه

مقالات شکستگی استخوانها و جراحی های ارتوپدی

مقاله های دستگاه عصبی مرکزی و محیطی (CNS & PNS)

مقالات سیستم عصبی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقالات سیستم تنفسی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقاله های سیستم حسی، درد و موضوعات آن


برچسب‌ها: فیزیوتراپی در جراحی ها, نقش فیزیوتراپی در جراحی ها, اهمیت فیزیوتراپی در کاهش عوارض جراحی
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم بهمن ۱۳۸۹ساعت 21:20  توسط فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار  | 

درمان فیزیوتراپی در منزل

 

فیزیوتراپی در منزل برای شهروندان تهرانی

اگر انجام فیزیوتراپی در مرکز فیزیوتراپی برای شما امکان پذیر نیست می توانید جهت دریافت خدمات فیزیوتراپی در منزل با شماره زیر تماس بگیرید:

شماره تماس : 6306-153-0937 


فیزیوتراپی توسط همکاران فیزیوتراپیستی انجام می شود که در زمینه اختلالات حرکتی کار کرده اند.


 موارد فیزیوتراپی شامل:


فیزیوتراپی جهت سکته های مغزی، ضایعات نخاعی، آرتروز مفاصل، ام اس، بیماری پارکینسون،آسیب اعصاب مرکزی و محیطی، شکستگی ها، سالمندان و اختلالات یا مشکلات حرکتی دیگر.

لیست مطالب وبلاگ فیزیوتراپی

برای استفاده از مطالب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید:


مقالات فیزیوتراپی 

اخبار کنگره ها و سمینارهای فیزیوتراپی 

مقالات استخوان شناسی

مقالات آناتومی اندام فوقانی

مقالات آناتومی اندام تحتانی

مقالات آناتومی ستون فقرات

مقالات حرکت شناسی (کینزیولوژی)

مقالات سیستم عضلانی-اسکلتی، بیماری ها و اختلالات مربوطه

مقالات شکستگی استخوانها و جراحی های ارتوپدی

مقاله های دستگاه عصبی مرکزی و محیطی (CNS & PNS)

مقالات سیستم عصبی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقالات سیستم تنفسی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقاله های سیستم حسی، درد و موضوعات آن

مقالات سیستم عروقی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مطالب و موضوعات متفرقه (مقالاتی درباره رادیولوژی،فیزیولوژی و تست خون، برخی از بیماری ها و...)

 

نویسنده وبلاگ فیزیوتراپی بر این اعتقاد است که آموزش تمرینات بدون ارزیابی بیماران، راهکار مناسبی نیست، زیرا هر بیماری منحصربه فرد بوده و آموزش تمرینات باید با توجه به شرایط او تنظیم گردد.

 

مطالب مرتبط

فیزیوتراپی و کاربردهای آن

فیزیوتراپی و علم کنترل حرکت

سکته مغزی (Stroke)

درد شانه (Shoulder pain)

کمردرد (Low Back Pain)

علل درد زانو (Knee Pain)

معرفی کتاب من


برچسب‌ها: خدمات فیزیوتراپی در منزل آزادی, فیزیوتراپی در منزل منطقه غرب تهران, فیزیوتراپی در منزل شمال تهران, خدمات فیزیوتراپی در منزل قیطریه, فیزیوتراپی در منزل زعفرانیه
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم بهمن ۱۳۸۹ساعت 20:49  توسط فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار  |