فیزیوتراپی (Physiotherapy)

فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار،فیزیوتراپی برای بهبود حرکت،درد،اختلالات حرکتی،شناخت و سلامت

عضلات هیپوتنار (Hypothenar muscles)

 

عضلات هایپوتنار

عضلات اینترنسیک دست شامل گروه های زیر هستند:

*عضلات تنار که مربوط به شست هستند

*عضلات هیپوتنار که مربوط به انگشت کوچک هستند

*عضلات لومبریکال (عضلات دودی)

*عضلات اینتراسئوس (عضلات بین استخوانی)

 

عضلات هایپوتنار (Hypothenar muscles)

عضلات هایپوتنار عبارتند از:

*عضله فلکسور دیژیتی مینیمی (ماهیچه خم کننده انگشت کوچک)

*عضله اپوننس دیژیتی مینیمی (ماهیچه متقابله انگشت کوچک)

*عضله ابداکتور دیژیتی مینیمی (ماهیچه دورکننده انگشت کوچک)

*عضله پالماریس برویس (ماهیچه کف دستی کوتاه)

 

تصویر زیر:

 

 

نویسنده: فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ مجاز است.

مطالب مرتبط:

مقالات استخوان شناسی

مقالات آناتومی اندام فوقانی

مقالات آناتومی اندام تحتانی

مقالات حرکت شناسی (کینزیولوژی)


برچسب‌ها: عضلات هایپوتنار چیست, ماهیچه های هایپوتنار, Hypothenar muscles, عضلات هیپوتنار, عضلات انگشت کوچک دست
+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم خرداد ۱۳۸۵ساعت 1:3  توسط فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار  | 

رباط حلقوی رادیوس (Annular ligament of radius)

 

رباط حلقوی رادیوس

رباط آنولار رادیوس (Annular ligament of radius)

رباط آنولار رادیال (Radial annular ligament)

 

رباط ها یا لیگامان ها نوارهای محکمی هستند که باعث ثبات و پایداری مفصل می گردند و از دررفتگی مفاصل جلوگیری می کنند.

رباط های مجموعه آرنج عبارتنداز:

*رباط طرفی داخلی آرنج (Medial collateral ligament of the elbow) یا رباط طرفی اولنار (Ulnar collateral ligament)

*رباط طرفی خارجی آرنج (Lateral collateral ligament of the elbow) یا رباط طرفی رادیال (Radial collateral ligament)

*رباط حلقوی رادیوس یا رباط آنولار رادیوس (Annular ligament of radius)

 

لیگامان های مجموعه آرنج در سه نمای جلویی، داخلی و خارجی در تصویر زیر:

 

  

رباط حلقوی رادیال یا رباط آنولار رادیال (Radial annular ligament)

رباط حلقوی رادیال، سر استخوان رادیوس را دربرمی گیرد و باعث نگه داری سر استخوان رادیوس در داخل شکاف رادیال (بریدگی رادیال) استخوان اولنا می گردد. این رباط به مقدار کمتری به گردن رادیوس متصل است. رباط حلقوی به قسمت جلو و پشت شکاف رادیال اتصال دارد. رباط طرفی رادیال در پایین به رباط حلقوی متصل می گردد. رباط حلقوی بیشتر در ثبات مفصل رادیواولنار فوقانی نقش دارد.

منبع شکل:

http://www.aafp.org/

مطالب مرتبط:

مقالات استخوان شناسی

مقالات آناتومی اندام فوقانی

مقالات آناتومی اندام تحتانی

مقالات حرکت شناسی (کینزیولوژی)


برچسب‌ها: رباط حلقوی رادیوس, رباط آنولار رادیوس, Annular ligament of radius, لیگامان حلقوی رادیال, Radial annular ligament
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۵ساعت 13:40  توسط فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار  | 

رباط صلیبی جلویی (Anterior cruciate ligament)


رباط صلیبی جلویی

رباط متقاطع جلویی

لیگامان صلیبی قدامی


رباط ها یا لیگامان ها نوارهای محکمی هستند که یک استخوان را به استخوان دیگر متصل می کنند و باعث ثبات و پایداری مفصل می گردند. بنابراین لیگامان ها از دررفتگی مفصل جلوگیری می کنند. بسیاری از رباط ها در نواحی مفاصل متحرک (مفاصل سینوویال) با کپسول مفصلی یکی شده و باعث تقویت کپسول مفصلی می گردند. در زانو برخی از رباط ها باعث اتصال منیسک ها به استخوان ها ی زانو می گردند (مانند رباط های کروناری، منیسکوفمورال و منیسکوفیبولار).

 

رباط های زانو عبارتنداز:

*رباط صلیبی جلویی (Anterior cruciate ligament) یا رباط متقاطع جلویی (قدامی) یا ACL

*رباط صلیبی پشتی (Posterior cruciate ligament) یا رباط متقاطع پشتی (خلفی) یا PCL

*رباط طرفی داخلی (Medial collateral ligament) یا رباط جانبی داخلی یاMCL یا رباط طرفی درشت نئی

*رباط طرفی خارجی (Lateral collateral ligament) یا رباط جانبی خارجی یا LCL یا رباط طرفی نازک نئی

 

رباط های اصلی زانو در تصویر زیر:

 

 

*رباط رکبی مایل یا رباط پوپلیتئال مایل (Oblique popliteal ligament)

*رباط رکبی قوسی یا رباط پوپلیتئال قوسی (Arcuate popliteal ligament)

*رباط زانویی عرضی (Transverse genual ligament) 

*رباط منیسکی-رانی جلویی (رباط منیسکوفمورال قدامی)(

Anterior meniscofemoral ligament or Ligament of Humphrey

)

*رباط منیسکی-رانی پشتی (رباط منیسکوفمورال خلفی)(

Posterior meniscofemoral ligament or Ligament of Wrisberg

)

*رباط منیسکی-نازک نئی (Meniscofibular ligament) (رباط منیسکوفیبولار)

*رباطهای تاجی یا رباط های کروناری (Coronary ligaments) یا رباط های منیسکی-

درشت نئی (رباط های منیسکوتیبیال) (Meniscotibial ligaments)


رباط متقاطع جلویی (ACL)

 

رباط متقاطع جلویی  (Anterior cruciate ligament)‏ یکی از رباط‌های مهم مفصل زانو است.ازجمله عوامل مهم ثبات هر مفصل بستگی به سالم بودن ساختمان رباط آن مفصل دارد و اگر مفصلی تحرک زیادی در حالت طبیعی داشته باشد، نقش رباط یا رباط‌های آن مفصل اهمیت بیشتری می‌یابد.قدرت رباط متقاطع جلویی معادل رباط طرفی داخلی[۱] یا MCL و نصف قدرت رباط متقاطع پشتی[۲](PCL) است[۳].

رباط متقاطع جلویی معمولاً رباط صلیبی جلویی (قدامی) نیز خوانده‌می‌شود. این رباط ازجمله رباط‌هایی است که به هنگام فعالیت‌های شدید آسیب می‌بیند.در ورزشکاران حرفه‌ای پارگی رباط متقاطع جلویی شایع است و به پارگی ACL معروف است.اگر نیروی اعمال شده خیلی زیاد باشد، احتمال پارگی رباط طرفی داخلی و منیسک داخلی به همراه پارگی رباط متقاطع جلویی وجود دارد.

محتویات

 [نهفتن] 
 • ۱ نقش و عملکرد
 • ۲ درجات آسیب
 • ۳ شایعترین علل آسیب
 • ۴ تشخیص
 • ۵ درمان
  • ۵.۱ درمان آسیب درجه ۱
  • ۵.۲ درمان آسیب درجه ۲
  • ۵.۳ درمان آسیب درجه ۳
 • ۶ پانویس
 • ۷ منابع

نقش و عملکرد

چهار رباط اصلی مفصل زانو عبارتنداز:

رباط طرفی داخلی(MCL) یا رباط طرفی درشت نی[۴]

رباط طرفی خارجی(LCL) یا رباط طرفی نازک نی[۵]

رباط متقاطع جلویی(ACL) یا رباط صلیبی قدامی

رباط متقاطع پشتی(PCL) یا رباط صلیبی خلفی

 

تصویر ذیل:
 
 

 

رباط‌های طرفی(کولترال) زانو بیشتر در ایجاد ثبات جانبی مفصل نقش دارند.رباط‌های متقاطع(صلیبی)داخل کپسولی هستند که بیشتر باعث افزایش پایداری مفصل در سمت جلو و عقب می گردند.

مهمترین وظیفه رباط متقاطع جلویی، محدود کردن حرکت استخوان درشت نی به جلو و چرخش داخلی آن در عمل صاف کردن زانو است.این رباط همچنین در یک زنجیره حرکتی بسته[۶] از حرکت استخوان ران به سمت عقب روی درشت نی ثابت جلوگیری می کند.

درجات آسیب

به طورکلی شدت و درجات آسیب رباط صلیبی جلویی(قدامی)شامل:

درجه ۱:پارگی خفیف است.ناپایداری وجود ندارد و میزان خونریزی پایین است.

درجه۲:خونریزی وجود دارد و پارگی ناقص است.به دلیل پارگی ناقص تاحدودی بی ثباتی وجود دارد.

درجه ۳:از هم گسیختگی فیبرها کامل است(پارگی کامل).خونریزی در مفصل وجود دارد و بی ثباتی ایجاد می‌شود.

در پارگی کامل رباط متقاطع جلویی به ویژه در ورزشکاران حرفه‌ای یک صدای پوپ ازطرف بیمار گزارش می‌شود.ابن صدا ی پوپ با احساسی از خالی نمودن زانو ایجاد می‌گردد.در لحظه پاره شدن درد شدید است اما پس از آن کاهش می‌یابد. چون خونریزی در مفصل (همارتروز) بعداً اتفاق می‌افتد درد ثانویه ناشی از آن وجود خواهد داشت.اما درصورت پارگی ناقص به علت وجود درد شدید، امکان ادامه فعالیت پس از آسیب غالبا وجود ندارد(برخلاف پارگی کامل).

شایعترین علل آسیب

هنگامی رباط متقاطع جلویی پاره می‌شود که در اثر ضربه، انتهای فوقانی درشت نی(تیبیا) نسبت به ران(فمور) به سمت جلو رانده شود یا زانو شدیدا به سمت عقب حرکت کند(هیپراکستنشن زانو[۷])[۸].شایع‌ترین مکانیسم پارگی رباط متقاطع جلویی(صلیبی قدامی)چرخش زانو به خارج به همراه والگوس زانو است[۹].محل پارگی ممکن است در ناحیه اتصال این رباط به انتهای تحتانی ران، انتهای فوقانی درشت نی و یا در وسط باشد[۱۰].

عوامل دیگری که در پارگی ACL موثرند:

۱-عوامل محیطی.ورزش‌هایی که با پریدن و دویدن در ارتباطند احتمال آسیب رباط افزایش می‌یابد.

۲-علل آناتومیک.احتمال آسیب رباط متقاطع جلویی در قسمت میانی، بیشتر از نواحی دیگر است.همچنین در خانم‌های ورزشکار، پارگی رباط بیشتر اتفاق می‌افتد.

۳-علل هورمونی.با افزایش سطح هورمون استروژن، احتمال پارگی ACL بیشتر است.

تشخیص

بهترین روش‌های تشخیص پارگی رباط ACL :

-تست‌های بالینی(مثلا تست کشویی جلویی و تست لاچمن)

-آرتروسکوپی

-ام آر آی.MRI به میزان زیادی آسیب یا عدم آسیب را مطرح می‌کند.درحقیقت با قطعیت بیشتری ضایعه را نشان می‌دهد.

درمان

به طورکلی درمان رباط صلیبی قدامی(ACL) به دو صورت غیرجراحی یا جراحی است.فیزیوتراپی در هر دو روش غیرجراحی و جراحی(گاهی حتی قبل از عمل جراحی)جهت تسریع و افزایش کیفیت روند درمانی موثر است.

مهمترین اهداف فیزیوتراپی عبارتنداز:

کاهش درد، التهاب و تورم

افزایش دامنه حرکتی مفصل

تقویت عضلات با توجه به درجات آسیب

آموزش تمرینات حس عمقی

آموزش تمرینات زنجیره حرکتی بسته

افزایش تعادل و عملکرد فرد

برگشت سریع تر فرد به فعالیت‌های روزمره یا ورزش حرفه ای

درمان آسیب درجه ۱

در ابتدا از روش‌هایی جهت کاهش التهاب، درد و تورم استفاده می‌شود(مثلا استفاده از یخ).به تدریج تمرینات دامنه حرکتی مفصل زانو با توجه به درد انجام می‌گردد.سپس تمرینات تعادلی و عملکردی شروع می‌شوند.درنهایت تمرینات تقویت عضلات انجام می‌گیرد.هدف اصلی در این مسیر کاهش التهاب و ترمیم مجدد بافت آسیب دیده همراه با افزایش دامنه حرکتی، بهبود تعادل و تقویت عضلات جهت پیشگیری از آسیب مجدد است.

درمان آسیب درجه ۲

اصول درمان همانند مرحله درجه یک آسیب است.اما به دلیل آسیب بیشتر از یک بریس جهت حفاظت از بافت آسیب دیده نیز استفاده می‌شود.

درمان آسیب درجه ۳

در پارگی کامل ممکن است به عمل جراحی نیاز باشد.اگر بیمار فرد مسنی باشد و رباط متقاطع جلویی پاره شده باشد، انجام عمل جراحی با توجه به سطح پایین فعالیت فرد و آرتروز زانو توصیه نمی‌شود.اما اگر فردی جوان و فعال و یا به خصوص یک ورزشکار حرفه‌ای دچار پارگی کامل گردد معمولاً عمل جراحی توصیه می‌شود.در بیمارانی که علاوه بر رباط متقاطع جلویی، دچار پارگی رباط طرفی داخلی(MCL) نیز می شوند(که شیوع بالایی نیز دارد)معمولا به علت درد و تورم زیاد، زمان جراحی رباط متقاطع جلویی، جهت جلوگیری از فیبروز مفصلی[۱۱] به تاخیر می افتد.فیبروز مفصلی یک عامل مهم کاهش دامنه حرکتی مفصل زانو است.چنین بیمارانی به تدریج با کاهش درد، تورم، افزیش دامنه حرکتی مفصل، تقویت عضلات اطراف زانو و طبیعی شدن راه رفتن آماده عمل جراحی می شوند.

در پارگی‌های کامل به دو روش جراحی صورت می‌گیرد:

روش ترمیمی[۱۲]: معمولاً موفقیت آمیز نیست و نتایج خوبی به همراه ندارد.

روش بازسازی[۱۳]:به دو طریقه بازسازی داخل مفصلی یا خارج مفصلی انجام می‌شود.در روش بازسازی رباط از یک بافت دیگر(مثلا تاندون پاتلا و یا تاندون عضلات پشت ران)استفاده می‌شود.روش بازسازی نتایج بهتری به همراه دارد.

پانویس

 1. ↑ Medial collateral ligament
 2. ↑ posterior cruciate ligament
 3. ↑ حیدریان، کیکاوس. آسیب‌های زانو در ورزشکاران.ص 188
 4. ↑ Tibial collateral ligament
 5. ↑ Fibular collateral ligament
 6. ↑ Klosed kinematic chain
 7. ↑ Knee hyperextension
 8. ↑ کاراندیش، سعید، ترجمه اصول شکستگی‌ها و ارتوپدی جان کراوفورد آدامز و دیوید هامبلن.ص 255
 9. ↑ حیدریان، کیکاوس. آسیب‌های زانو در ورزشکاران.ص 189
 10. ↑ اعلمی هرندی، بهادر، اصول ارتوپدی و شکسته بندی.ص 242
 11. ↑ Artherofibrosis
 12. ↑ Repair
 13. ↑ Reconstruction

منابع

حیدریان، کیکاوس. آسیب‌های زانو در ورزشکاران.انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. چاپ اول. شابک:8-45-6473-964

اعلمی هرندی، بهادر. اصول ارتوپدی و شکسته بندی. چاپ ششم. فروغ اندیشه. 

کاراندیش، سعید.ترجمه اصول شکستگی‌ها و ارتوپدی جان کراوفورد آدامز و دیوید هامبلن، انتشارات جعفری.شابک:0-09-6088-964

ناصری، نسرین، فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدیک، انتشارات صبح سعادت، چاپ اول، شابک:۴-۷-۹۳۴۰۸-۹۶۴

نوربخش، سید تقی.شایسته آذر، مسعود.ترجمه:معاینه فیزیکی ستون فقرات و اندام‌ها.چاپ اول.انتشارات جهاد دانشگاهی

فراهانی، محمد، ترجمه تکنیکهای توانبخشی در طب ورزش، انتشارات سرواد، چاپ اول، شابک:۰-۰۱-۷۲۷۳-۹۶۴

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Anterior_cruciate_ligament
 • http://www.webmd.com/a-to-z-guides/anterior-cruciate-ligament-acl-injuries-topic-overview

برچسب‌ها: رباط صلیبی جلویی, رباط متقاطع جلویی, لیگامان صلیبی قدامی, Anterior cruciate ligament, آسیب رباط صلیبی قدامی
+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم خرداد ۱۳۸۵ساعت 2:7  توسط فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار  |